Dongchau.company

Dongchau.company
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Khi cò đất vớ được khách hàng tiềm năng

"Nhà môi giới bất động sản" hay dân gian thường gọi là "cò đất" có số lượng ngày càng đông đảo. Thế nên mỗi khi xuất hiện khách hàng tiềm năng họ đều quý như vàng.


Nguồn: Cho's Adventure & Hội Quán XY
Tuổi trẻ Cười

Đăng nhận xét

0 Nhận xét