Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam

Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Cách chèn logo chìm, Watermark vào Word để đánh dấu bản quyền trên những nội dung của bạn tạo ra

Cách chèn logo chìm, Watermark vào Word để đánh dấu bản quyền
Để bảo vệ nội dung trong các file ebook, tài liệu trên Word thì người dùng thường sử dụng cách thức chèn logo chìm, Watermark để đánh dấu bản quyền. Vì vậy trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn logo chìm vào Word trên máy tính để bảo vệ những nội dung văn bản mà bạn tạo ra nhé.

1. Chèn logo chìm, Watermark có sẵn trên Word

Ở giao diện Word chọn Tab Design > chọn Watermark > chọn Mẫu mà bạn muốn chèn.
1. Chèn logo chìm, Watermark có sẵn trên Word
2. Chèn logo chìm, watermark do bạn tự thiết kế

Chèn logo hình ảnh

Bước 1: Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > chọn Custom Watermark.
2. Chèn logo chìm, watermark do bạn tự thiết kế
Bước 2: Chọn mục Picture watermark > chọn Select picture để tải ảnh logo của bạn lên.

Bước 3: Chọn Apply để xem trước > nhấn OK để áp dụng logo.
Bước 3: Chọn Apply để xem trước > nhấn OK để áp dụng logo.
Chèn logo văn bản
Bước 1: Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > chọn Custom Watermark.
Bước 1: Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > chọn Custom Watermark.
Bước 2: Chọn mục Text watermark.
Language: Chọn ngôn ngữ.
Text: Nhập tên logo của bạn.
Font: Chọn phông chữ.
Size: Chọn cỡ chữ.
Color: Chọn màu chữ.
Layout: Diagonal (Đường chéo); Horizontal (Nằm ngang).

Bước 3: Chọn Apply để xem trước > nhấn OK để áp dụng logo.
Bước 3: Chọn Apply để xem trước > nhấn OK để áp dụng logo.
3. Cách xóa logo chìm, Watermark đã chèn.

Ở giao diện Word chọn tab Design > chọn Watermark > Chọn Remove Watermark.
Cách xóa logo chìm, Watermark đã chèn.
Trên đây là bài viết hướng dẫn cách chèn logo chìm hay Watermark trong Word để đánh dấu bản quyền. Hy vọng sẽ hữu ích cho bạn. Chúc bạn thực hiện thành công.

Nguồn: Trần Quang Tiến
Thegioididong.com