Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam

Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Sheet Guitar Mưa Nửa Đêm | Trúc Phương

[Cm] Đêm chưa ngủ nghe, ngoài trời đổ mưa
Từng hạt [Fm] rơi gác nhỏ đèn lẻ [Eb] loi
Bóng dáng in trên tường [Cm] loang
Anh gối tay tôi để nghe chuyện xưa [Eb] cũ
Gói trọn trong tuổi [G7] nhớ
[Cm] Tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng [Fm] tay
Có phải vì tâm [Eb] tư dấu kín trang thư còn [Cm] đấy
Nên những khi mưa nửa đêm làm xao [Eb] xuyến
Giấc ngủ chưa đến [Cm] tìm
Ngoài hiên mưa [Bb] tuôn mưa lạnh xuyên qua áo [Fm] ai
Canh dài nghe bùi [Cm] ngùi
Mưa lên phố [Fm] nhỏ
Có một người vừa [Eb] ra đi đêm nay
Để bao nhiêu luyến thương lại lòng [Cm] tôi
Khi trót gửi những [Fm] hình ảnh của tim vào lòng đêm
Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng [Eb] quên
Tôi thiếp [Cm] đi trong niềm vui
Và đêm [G7] rớt những giọt mưa cuối [Cm] cùng
Sheet Guitar Mưa Nửa Đêm | Trúc Phương
Mưa Nửa Đêm | Trúc Phương by TrongHuy@10