Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam

Thế giới lọc | Đông Châu Việt Nam
Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

THIẾT KẾ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Quan trắc môi trường là một quá trình đo đạc thường xuyên một hoặc nhiều chi tiêu về tính chất vật lý, hóa học và sinh học của các thành phần môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo lường, để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.

Chúng tôi luôn cập nhật và phát triển những phương pháp, công nghệ mới nhất để có thể đưa ra được những đánh giá chính xác nhất về chất lượng môi trường. Trước khi thực hiện chúng tôi sẽ lên một bản kế hoạch về quan trắc môi trường để có thể vạch ra rõ từng bước thực hiện.
Trong kế hoạch quan trắc môi trường sẽ bao gồm:
 • Những yêu cầu về thông tin, các thông số, các địa điểm, tần suất và thời gian quan trắc
 • Các yêu cầu về trang thiết bị, phương pháp phân tích, đo, thử
 • Yêu cầu về nhân lực và kinh phí thực hiện
 • Mục tiêu quan trắc
Các mục tiêu cơ bản trong quan trắc môi trường xung quanh là:
 • Xác định mức độ ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng theo các tiêu chuẩn cho phép hiện hành;
 • Xác định ảnh hưởng của các nguồn thải riêng biệt hay nhóm các nguồn thải tới chất lượng môi trường địa phương;
 • Cung cấp thông tin giúp cho việc lập kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và quy hoạch phát triển công nghiệp;
 • Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường theo thời gian và không gian;
 • Cảnh báo về ô nhiễm môi trường xung quanh;
 • Đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.
Thiết kế hệ thống quan trắc môi trường có thể phân làm 2 loại:
 • Thiết bị quan trắc bao gồm: sensor và màn hình LCD hiển thị các chỉ tiêu quan trắc môi trường liên tục tại bể hoặc khu vực cần quan trắc.
 • Hệ thống quan trắc môi trường: sensor, màn hình LCD và thiết bị quản lý trung tâm (bao gồm dây dẫn và phụ kiện theo bộ), khu vực quan trắc sẽ được hệ thống theo dõi (24/7) các chỉ tiêu môi trường toàn bộ và đưa thông số về trung tâm quan trắc môi trường của chủ đầu tư (hệ thống có thể xuất ra file theo dõi các chỉ tiêu này dưới dạng file excel gửi về cho đơn vị quản lý môi trường, như: Bộ TN và MT, Bộ phận quản lý KCN...)

Thiết bị quan trắc môi trường tự động
s::can Messtechnik GmbH, Brigittagasse, Austria - VP Đại diện Hà Nội